Interfracht Co. Int. Air Freight


Air & Sea freight
CARGO LOGISTICS

tel / fax:+48 228462263

Infolinia operacyjna:
+48 601 335 890
Usługi specjalistyczne

Przesyłki DGR frachtem lotniczym i morskim

DGR, czyli przesyłki niebezpieczne zarówno w transporcie lotniczym, jak i morskim są specyficznym rodzajem ładunków ze względu na poziom zagrożenia podczas ich transportu. Dlatego transport materiałów niebezpiecznych musi być realizowany przy zachowaniu niezwykle restrykcyjnych wymagań. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudnym zadaniem jest zorganizowanie przewozu tego typu przesyłek, dlatego oferujemy Państwu pełne wsparcie spedycyjne. Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w tym segmencie transportu, co pozwoliło nam na zdobycie rzetelnej wiedzy z zakresu spedycji towarów niebezpiecznych. W zależności od rodzaju niebezpiecznej przesyłki i oczekiwanego terminu dostawy proponujemy naszym klientom przewóz dwiema formami transportu. Jako Cargo lotnicze – w przypadku szczególnej pilności lub jako drobnica morska– transportem morskim, jeśli czas dostawy nie jest najważniejszy, ważniejszy natomiast jest czynnik ekonomiczny, bowiem przewóz materiałów DGR jest zdecydowanie tańszy statkiem niż samolotem.
Należy podkreślić, że nie każdy towar niebezpieczny można przewozić drogą powietrzną. Regulacje i przepisy międzynarodowe, dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych samolotami należą do najbardziej restrykcyjnych pośród wszystkich innych form transportu. Wiele rodzajów towarów niebezpiecznych jest całkowicie zabronionych w przewozie lotniczym.
Materiały niebezpieczne dzielone są na kilka klas niebezpieczeństwa:

1. Materiały i przedmioty wybuchowe,
2. Gazy,
3. Materiały ciekłe zapalne,
4. Materiały stałe zapalne,
5. Substancje utleniające i nadtlenki organiczne,
6. Toksyczne i zakaźne,
7. Materiały promieniotwórcze,
8. Materiały żrące,
9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Jak przewozić?

Niektóre przesyłki mogą stwarzać realne zagrożenie dla życia ludzi oraz bezpieczeństwa statku powietrznego i morskiego. Z tego względu transport materiałów niebezpiecznych jest obwarowany licznymi przepisami i regulacjami prawnymi. W spedycji lotniczej oferujemy usługi przewozu wszelkiego rodzaju przedmiotów i substancji, ściśle przestrzegając przepisów Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych I.A.T.A. Wszystkie procedury i wymagania muszą zostać spełnione przed dopuszczeniem ładunku do przewozu.

Dokumentem wymaganym w przewozie jest „Dangerous Goods Shipper’s Declaration”.

Możliwości

Trzeba w tym miejscu dodać, iż wiele substancji i przedmiotów ma ściśle określone dozwolone ilości w jednostkowym opakowaniu dopuszczalne na pokład samolotu pasażerskiego lub wyłącznie frachtowego. Część przedmiotów jest zakazana w przewozie drogą powietrzną.

Spedycja towarów niebezpiecznych jest znacznie droższa niż w przypadku innego rodzaju przesyłek. Dotyczy to zarówno kosztów przewozu, jak i opłat lotniskowych i innych.

W zależności od rodzaju UN, wagi brutto, wymiarów wymaganego przepisami rodzaju opakowania, a także portu przeznaczenia, każde zapytanie rozpatrujemy osobno i oferujemy kosztorys indywidualny.

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń do nas, chętnie doradzimy jak najlepiej zrealizować Twój transport

Możesz także kontaktować się wysyłając zapytanie poprzez formularz

+48 (22) 846 22 63formularz kontaktowy