Interfracht Co. Int. Air Freight


Al. Krakowska 264
02-210 Warszawa

tel / fax:+48 228462263

Infolinia operacyjna:
+48 601 335 890
Usługi specjalistyczne

Spedycja lotnicza – transport materiałów niebezpiecznych

DGR, czyli przesyłki niebezpieczne zarówno w transporcie lotniczym, jak i morskim są specyficznym rodzajem ładunków ze względu na poziom zagrożenia podczas ich transportu. Dlatego transport materiałów niebezpiecznych musi być realizowany przy zachowaniu niezwykle restrykcyjnych wymagań. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudnym zadaniem jest zorganizowanie przewozu tego typu przesyłek, dlatego oferujemy Państwu pełne wsparcie spedycyjne. Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w tej branży, co pozwoliło nam na zdobycie rzetelnej wiedzy z zakresu spedycji towarów niebezpiecznych. Wśród proponowanych przez nas usług znajduje się zarówno spedycja lotnicza, jak i morska – wybór środka transportu uzależniony jest w większości przypadków od regulacji prawnych. W wielu sytuacjach bowiem całkowicie zabroniona jest na przykład spedycja lotnicza.

Materiały te dzielone są na kilka klas niebezpieczeństwa:

1. Materiały i przedmioty wybuchowe,
2. Gazy,
3. Materiały ciekłe zapalne,
4. Materiały stałe zapalne,
5. Substancje utleniające i nadtlenki organiczne,
6. Toksyczne i zakaźne,
7. Materiały promieniotwórcze,
8. Materiały żrące,
9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Jak przewozić?

Niektóre przesyłki mogą stwarzać realne zagrożenie dla życia ludzi oraz bezpieczeństwa statku powietrznego i morskiego. Z tego względu transport materiałów niebezpiecznych jest obwarowany licznymi przepisami i regulacjami prawnymi. W spedycji lotniczej oferujemy usługi przewozu wszelkiego rodzaju przedmiotów i substancji, ściśle przestrzegając przepisów Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych I.A.T.A. Wszystkie procedury i wymagania muszą zostać spełnione przed dopuszczeniem ładunku do przewozu.

Dokumentem wymaganym w przewozie jest „Dangerous Goods Shipper’s Declaration”.

Możliwości

Trzeba w tym miejscu dodać, iż wiele substancji i przedmiotów ma ściśle określone dozwolone ilości w jednostkowym opakowaniu dopuszczalne na pokład samolotu pasażerskiego lub wyłącznie frachtowego. Część przedmiotów jest zakazana w przewozie drogą powietrzną.

Spedycja towarów niebezpiecznych jest znacznie droższa niż w przypadku innego rodzaju przesyłek. Dotyczy to zarówno kosztów przewozu, jak i opłat lotniskowych i innych.

W zależności od rodzaju UN, wagi brutto, wymiarów wymaganego przepisami rodzaju opakowania, a także portu przeznaczenia, każde zapytanie rozpatrujemy osobno i oferujemy kosztorys indywidualny.

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń do nas, chętnie doradzimy jak najlepiej zrealizować Twój transport

Możesz także kontaktować się wysyłając zapytanie poprzez formularz

+48 (22) 846 22 63formularz kontaktowy