Interfracht Co. Int. Air Freight


Al. Krakowska 264
02-210 Warszawa

tel / fax:+48 228462263

Infolinia operacyjna:
+48 601 335 890
Usługi specjalistyczne

Spedycja lotnicza – transport lotniczy materiałów niebezpiecznych

Spedycja lotnicza towarów niebezpiecznych
Przesyłki niebezpieczne tzw. DGR, zarówno w transporcie lotniczym jak i morskim są
specyficznym rodzajem ładunków ze względu na poziom zagrożenia podczas ich transportu.
Materiały te dzielone są na kilka klas niebezpieczeństwa:

1. Materiały i przedmioty wybuchowe,
2. Gazy,
3. Materiały ciekłe zapalne,
4. Materiały stałe zapalne,
5. Substancje utleniające i nadtlenki organiczne,
6. Toksyczne i zakaźne,
7. Materiały promieniotwórcze,
8. Materiały żrące,
9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Jak przewozić?

Ponieważ mogą one stwarzać realne zagrożenie dla życia ludzi oraz bezpieczeństwa statku
powietrznego i morskiego, z tego względu transport tych ładunków jest obwarowany licznymi
przepisami i regulacjami prawnymi. W transporcie lotniczym oferujemy usługi przewozu
materiałów niebezpiecznych
ściśle przestrzegając przepisów Międzynarodowego Stowarzyszenia
Przewoźników Lotniczych I.A.T.A. Wszystkie procedury i wymagania zależnie od rodzaju klasy
niebezpieczeństwa muszą zostać spełnione przed wyekspediowaniem takiego ładunku w drogę.

Dokumentem wymaganym w przewozie jest „Dangerous Goods Shipper’s Declaration”.

Możliwości

Trzeba w tym miejscu dodać, iż wiele substancji i materiałów niebezpiecznych ma ściśle
określone dozwolone ilości w jednostkowym opakowaniu dopuszczalne na pokład samolotu
pasażerskiego lub wyłącznie frachtowego. Cześć materiałów niebezpiecznych jest zakazana w
przewozie lotniczym.

Usługi oraz transport materiałów niebezpiecznych jest stosownie droższy, zarówno w odniesieniu
do kosztów przewozu jak również opłat lotniskowych oraz kosztów obsługi spedytorskiej.
W zależności od rodzaju UN, wagi brutto, wymiarów wymaganego przepisami rodzaju
opakowania, a także portu przeznaczenia, każde zapytanie rozpatrujemy osobno i oferujemy
kosztorys indywidualny.

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń do nas, chętnie doradzimy jak najlepiej zrealizować Twój transport

Możesz także kontaktować się wysyłając zapytanie poprzez formularz

+48 (22) 846 22 63formularz kontaktowy