Interfracht Co. Int. Air Freight


Air & Sea freight
CARGO LOGISTICS

tel / fax:+48 228462263

Infolinia operacyjna:
+48 601 335 890
Ładunki lotnicze wracają do poziomu sprzed pandemii

Ładunki lotnicze wracają do poziomu sprzed pandemii

IATA opublikowała dane dotyczące światowych rynków frachtu lotniczego pokazujące, że całoroczny popyt na ładunki lotnicze w 2022 r. znacznie się cofnął w stosunku do poziomów z 2021 r., ale był zbliżony do wyników z 2019 r.
Globalny całoroczny popyt w 2022 r., mierzony w tonokilometrach ładunków (CTK*), spadł o 8,0% w porównaniu z rokiem 2021 r. (-8,2% w przypadku operacji międzynarodowych).
W porównaniu z 2019 r. spadł o 1,6% (zarówno globalnie, jak i na arenie międzynarodowej).
Zdolność przewozowa w 2022 r., mierzona w dostępnych tonokilometrach ładunku (ACTK), była o 3,0% wyższa niż w 2021 r. (+4,5% w przypadku operacji międzynarodowych). W porównaniu z poziomami z 2019 r. (przed COVID), pojemność spadła o 8,2% (-9,0% w przypadku operacji międzynarodowych).
W grudniu 2022 nastąpiło osłabienie wyników: globalny popyt był o 15,3% niższy niż w 2021 r. (-15,8% w przypadku operacji międzynarodowych). Miesięczny popyt na ładunki lotnicze spadł poniżej poziomu z 2021 r. od marca 2022 r. Globalna zdolność przewozowa była o 2,2% niższa niż w 2021 r. (-0,5% w przypadku operacji międzynarodowych). Był to dziesiąty z rzędu miesięczny spadek w porównaniu z wynikami z 2021 r.
Rok 2022 zakończył się mieszanymi sygnałami:
Globalne nowe zamówienia eksportowe, wiodący wskaźnik popytu na ładunki, utrzymują się na tym samym poziomie od października 2022 r. W przypadku głównych gospodarek nowe zamówienia eksportowe maleją, z wyjątkiem Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Japonii, gdzie wzrosły.
Światowy handel towarami spadł w listopadzie o 1,5%, w porównaniu ze wzrostem o 3,4% w październiku.
Jak powiedział Willie Walsh, dyrektor generalny IATA: „W obliczu znacznej niepewności politycznej i gospodarczej wydajność przewozów lotniczych spadła w porównaniu z nadzwyczajnymi poziomami z 2021 r. To spowodowało, że popyt na przewozy lotnicze spadł o 1,6% poniżej poziomów z 2019 r. (przed pandemią). Oczekuje się, że dalsze działania kluczowych rządów mające na celu walkę z inflacją poprzez chłodzenie gospodarek spowodują dalszy spadek wolumenu ładunków w 2023 r. do -5,6% w porównaniu z 2019 r. Dobrą wiadomością dla ładunków lotniczych jest to, że średni zysk i całkowity przychód w 2023 r. powinny pozostać znacznie powyżej poziomu sprzed pandemii.

Zródło: / https://www.airlines.iata.org / 6 February 2023