Interfracht Co. Int. Air Freight


Air & Sea freight
CARGO LOGISTICS

tel / fax:+48 228462263

Infolinia operacyjna:
+48 601 335 890
Formy transportu

Fracht morski – transport ładunków FCL i LCL

Fracht morski to w najprostszym pojęciu przewóz towarów drogą morską statkami frachtowymi. To jeden z ważnych elementów oferowanych przez nas usług. Obsługujemy przewozy drogą morską tak w eksporcie jak i w imporcie w dwu wariantach. Realizujemy przesyłki całokontenerowe oraz drobnicę morską. Obydwa te segmenty przewozu to najbardziej ekonomiczny sposób przewozu większych ładunków międzykontynentalnych, które nie są obwarowane koniecznością natychmiastowej dostawy.

Fracht  morski realizowany jest praktycznie do każdego państwa z dostępem do morza posiadającego na swoim terytorium porty i terminale morskie.  W Polsce operujemy głównie z Gdańska i Gdyni. W Europie zaś, głównie z Hamburga i Bremerhaven. Niewątpliwą zaletą transportu frachtem morskim jest jego niska cena przewozu. Nie bez znaczenia jest również, brak ograniczeń, zarówno pod względem masy, kubatury jak i jednostkowych gabarytów dla przewożonych ładunków. Mankamentem, zaś dłuższy czas realizacji transportu w stosunku do przewozów drogą powietrzną.