Interfracht Co. Int. Air Freight


Air & Sea freight
CARGO LOGISTICS

tel / fax:+48 228462263

Infolinia operacyjna:
+48 601 335 890
Formy transportu

Odprawa celna cargo

Nasza firma oferuje świadczenie usług celnych we wszystkich procedurach celnych, dla wszystkich przesyłek lotniczych importowych i eksportowych w Terminalach Cargo w Warszawie: LS Airport Services, Welcome Airport Services i Airnet Service. Oferujemy również pomoc w odprawach Cargo w Terminalach lotniczych i morskich w Gdyni, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Poznaniu.

Przesyłki lotnicze w imporcie aranżowane przez nas trafiają do nas automatycznie. W każdym momencie każdy importer, dla którego nadeszła przesyłka lotnicza i został zaawizowany o jej nadejściu do wskazanego Terminalu może nam zlecić kompleksową obsługę celną i terminalową.
Po dostarczeniu nam wymaganej dokumentacji m.in. faktury, tłumaczenia, upoważnienia celnego zajmujemy się przesyłką bez konieczności Państwa asysty.

Po przejściu procedury celnej i dopuszczeniu towaru do obrotu, informujemy o należnych należnościach celno-podatkowych i gotowości wydania przesyłki lub dostarczenia „do drzwi” jeśli jest takie Państwa życzenie. Przesyłki lotnicze w eksporcie odprawiamy zarówno ostatecznie, jak również zamykamy odprawy przesyłek z MRN w każdym wyżej wymienionym Terminalu.

Oferujemy nasze usługi zarówno, dla firm handlowych, instytucji jak również dla klientów indywidualnych, gwarantując rzetelność, odpowiedzialność, fachowość i błyskawiczne terminy odpraw, przy zachowaniu bardzo konkurencyjnej oferty cenowej.